بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 30 آبان 1397

اطلاعات آموزشی

متن سخنرانی جناب آقای دکتر آقاجانی معاون محترم درمان در خصوص ارزش نسبی خدمات سلامت در همایش برج میلاد

متن سخنرانی جناب آقای دکتر آقاجانی معاون محترم درمان در خصوص ارزش نسبی خدمات سلامت در همایش برج میلاد
متن سخنرانی جناب آقای دکتر آقاجانی معاون محترم درمان در خصوص ارزش نسبی خدمات سلامت در اجلاس روسای دانشگاهها و معاونین متن سخنرانی جناب آقای دکتر آقاجانی معاون محترم درمان در خصوص ارزش نسبی خدمات سلامت در اجلاس روسای دانشگاهها و معاونین
متن سخنرانی جناب آقای مهندس معنوی رئیس اداره سیاستگذاری تعرفه در خصوص ارزش نسبی خدمات سلامت در اجلاس روسای دانشگاهها و معاونین درمان متن سخنرانی جناب آقای مهندس معنوی رئیس اداره سیاستگذاری تعرفه در خصوص ارزش نسبی خدمات سلامت در اجلاس روسای دانشگاهها و معاونین درمان
متن سخنرانی جناب آقای مهندس معنوی رئیس اداره سیاستگذاری تعرفه در خصوص ارزش نسبی خدمات سلامت در همایش برج میلاد و اولین جلسه ویدئو کنفرانس متن سخنرانی جناب آقای مهندس معنوی رئیس اداره سیاستگذاری تعرفه در خصوص ارزش نسبی خدمات سلامت در همایش برج میلاد و اولین جلسه ویدئو کنفرانس

 

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان