بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : یکشنبه, 13 اسفند 1402

منابع مقاله مرگ ناشی از کووید 19 و آثار سوگ در خانواده

References:

1-World Health Organization. (2020).Coronavirus disease 2019(COVID-19) situation report–34.Geneva, Switzerland: World Health Organization.

 Available at https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200223-sitrep-34-covid-19.pdf?sfvrsn=44ff8fd32pdf icon.

 

2. Tong Z, Tang A, Li K, et al. Potential Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2, Zhejiang Province, China, 2020. Emerging Infectious Diseases. 2020;26(5):1052-1054. doi:10.3201/eid2605.200198.

 

3- Jernigan, J. A., Low, D. E., & Helfand, R. F. Emerging Infectious Diseases,2004: 10(2), 327-333. https://dx.doi.org/10.3201/eid1002.030741 .

 

4- Robbins R, Klotz S. Brief review of coronavirus for healthcare professionals. Southwest Journal of Pulmonary and Critical Care. 2020; 20(2):69-70. Doi:10.13175/swjpcc011-20

 

5-Wu Z., Mc Googan JM. Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention external icon. JAMA. Published online: February 24.DOI:10.1001/jama.2020.2648.

 

6. worldometers. worldometers coronavirus in Iran 2020.

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان