بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 03 مرداد 1403

مقاله ها

نظام پزشکی با شورای عالی بیمه به توافق نرسید


 در جلسه امروز مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ شورای عالی بیمه، سازمان نظام پزشکی با پیشنهاد افزایش ۶۰٪ در بخش فنی و ۴۰٪ در بخش حرفه ای متناسب با افزایش قانون کار با میانگین گلوبال حدودا ۵۰٪ وارد مذاکره با سایر اعضا گردید که در نهایت اعضای دیگر مرکب از وزیر بهداشت، معاونت درمان ، ریاست تامین اجتماعی و نمایندگان کلیه بیمه ها با در نظر گرفتن منابع دولت و بیمه ها به عدد ۲۸/۵٪ افزایش رسیدند که رئیس کل سازمان دکتر رئیس زاده، برای نخستین بار از امضای این صورتجلسه خودداری و بر مطالبات بر حق اعضا تاکید نمودند. متاسفانه ترکیب این شورا به سود همه ذینفعان و بر اساس قانون موضوعه نمی باشد.                                                                                           

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان