بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : پنج شنبه, 06 آذر 1399

مقاله ها

انتصاب اعضای شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا توسط وزیر بهداشت


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی اعضای شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا را منصوب کرد

بر اساس حکم وزیر بهداشت، دکتر ایرج فاضل مشاور عالی وزیر بهداشت در آموزش پزشکی، دکتر علی نوبخت حقیقی نماینده وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی، دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر علیرضا مصداقی نیا عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمد وجگانی عضو هیات علمی و متخصص ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر مینو محرز استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر مجید مختاری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر مسعود یونسیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حمید سوری عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمود نیلی احمدآبادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر بیژن صدری زاده، دکتر محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری، دکتر عباس کامیابی  و دکتر عباس آقازاده را به عنوان اعضای شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا منصوب شدند.

در متن این حکم آمده است: با عنایت به اینکه در شرایط حساس مبارزه با بیماری کرونا قرار داریم و استفاده از نظرات خبرگان و صاحبنظران جهت مدیریت این بیماری ضرورتی اجتناب ناپذیر است، لذا با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب عالی / سرکار عالی به موجب این ابلاغ به عنوان «عضو شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا» منصوب می شوید. امید است بتوانیم با استفاده از نظرات ارزشمند جناب عالی / سرکار عالی بر این شرایط دشوار فائق آییم.

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان