بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : پنج شنبه, 06 آذر 1399

مقاله ها

پیگیری تبلیغات غیر اخلاقی در حوزه پزشکی

در دستور کار کمیسیون کارشناسی مرکزی اخلاق پزشکی قرار گرفت:

پیگیری تبلیغات غیر اخلاقی درحوزه پزشکی /اطلاع رسانی های لازم به جامعه پزشکی و مردم در خصوص تبلیغات غیرمجاز

سومین جلسه کمیسیون کارشناسی مرکزی اخلاق پزشکی به منظور بحث و بررسی در خصوص نظارت بر تبلیغات غیر اخلاقی در پزشکی تشکیل شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در ابتدای این جلسه پرونده ارسالی از سوی هیات عالی انتظامی (شعبه دوم) مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و هر یک از کارشناسان به ارائه نظرات فنی در زمینه آن پرداختند. در نهایت مقرر شد نظریه کارشناسی کمیسیون به استناد ماده 9 راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی، خطاب به هیات عالی انتظامی تنظیم و اعلام شود.

در ادامه دکتر رهنما مدیر کل نظارت و ارزشیابی و اعتباربخشی سازمان نظام پزشکی به تشریح وضعیت فعلی تبلیغات پزشکی در فضای مجازی پرداخته و گزارشی از تاریخچه نظارت بر تبلیغات پزشکی ارائه نمود.

سپس روند قانونی نظارت بر نحوه تبلیغات پزشکی در ایران مورد بررسی قرار گرفت؛ ضمن آن که برخی از موارد تخلف که تا کنون توسط اداره کل نظارت سازمان نظام پزشکی مورد رصد قرار گرفته است؛ جهت ساماندهی بیشتر به اعضای کمیسیون ارائه شد.

با توجه به اهمیتِ موضوعِ تبلیغات غیر اخلاقی در حوزه پزشکی (در فضای واقعی و مجازی) که مشمول رفتار خلاف شئون پزشکی (موضوع ماده 6 آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی و مواد متعددی از راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی) است؛ مقرر شد تا جزئیات نحوه تبلیغات و همچنین تخلفات انجام شده در این زمینه طی جلسه آتی این کمیسیون مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

بدیهی است طبق آیین نامه داخلی این کمیسیون، مراتب پس از تصمیم گیری نهایی و درج در صورتجلسه جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی بیشترجامعه پزشکی در رسانه ها اطلاع رسانی می شود

منبع : سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان