مقاله ها

روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

فرارسیدن این روز را صمیمانه به تمامی دست اندرکارانِ سختکوشِ حوزه‌ی روابط عمومی تبریک و تهنیت می‌گوییم

و برای آنان در این مسیر دشوار، حساس و مسئولیت آفرین آرزوی توفیق روزافزون داریم