مقاله ها

برنامه آموزشی اورژانس های شایع بزرگسالان

معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی مشهد با همکاری معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی کل کشور برگزار می کند :

 اورژانس های شایع بزرگسالان

 زمان : پنج شنبه 24 شهریور ماه ۱۴۰۱
 ساعت :  10:00 تا  13:00

 شناسه برنامه :  ۱۸۶۰۷۷
 دارای امتیاز بازآموزی

 دبیر علمی : دکتر سید مجید صدرزاده ( متخصص طب اورژانس- استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد )

 گروه هدف :
 پزشکان عمومی
 متخصص طب اورژانس
 متخصص داخلی
 متخصص جراحی عمومی
 متخصص مغز و اعصاب
 متخصص پزشکی اجتماعی

لینک شرکت در برنامه:

https://www.skyroom.online/ch/nezam_pezeshki_mashhad/emergency

 ثبت نام از طریق :
  http://Ircme.ir