مقاله ها

میلاد دانشمند شهیر ایرانی زکریای رازی و روز داروساز بر همکاران پرتلاش و خستگی ناپذیر داروساز تهنیت باد

میلاد دانشمند شهیر ایرانی  زکریای رازی و روز داروساز بر همکاران پرتلاش و خستگی ناپذیر داروساز تهنیت باد.

نام رازی اعتبار تلاش ، تحقیق و از خودگذشتگی است؛ و داروسازان کشورمان که از پایه های استوار نظام سلامت هستند ، به نیکی حافظ این اعتبار بوده اند .

قدردان زحمات شبانه روزی همکاران داروساز هستیم که اگر نبود همت والایشان ، اصلی ترین ابزار درمان دچار نقصان میشد .

لذا نقش بی بدیل شما داروسازان گرامی  در سلامت جامعه را ارج نهاده و برای شما  توان روزافزون در ارائه خدمات ارزنده تان  در شرایط سخت موجود آرزو می کنم .

در سختی ها چون کوه استوار ،
تندرست باشید و برقرار .
در پناه حق .

دکتر علیرضا صداقت
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد