بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : جمعه, 24 فروردين 1403

مقاله ها

جلسه کارگروه برخورد با مداخله گران در امور پزشکی برگزار شد

جلسه کارگروه برخورد با مداخله گران در امور پزشکی  برگزار شد
این جلسه با حضور مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه و رئیس کارگروه، دبیر کارگروه برخورد با مداخله گران در امور پزشکی، دادیار معاونت حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، معاون فنی و نظارت سازمان، مدیر روابط عمومی و رئیس کمیسیون تبلیغات سازمان، مدیر گردشگری سلامت دانشگاه، مدیرعامل انجمن حرفه ای گردشگری سلامت استان خراسان رضوی، مدیرنظارت سازمان، منتخب اعضای کارگروه گردشگری سلامت سازمان، برگزار شد.
نظر به اهمیت ارائه خدمات سلامت به گردشگران سلامت با رعایت استانداردها و پیشگیری از ارائه این خدمات توسط افراد فاقد صلاحیت و عوارض و تبعات ناشی از اقدامات این افراد و لطمه به حیثیت ملی و حرمت جامعه پزشکی در زمینه های مختلف بحث و تبادل نظر شد.

اهم مصوبات:   تشکیل زیر کمیته ای زیر نظر کارگروه پیگیری مداخله گران در حوزه سلامت به صورت مجزا با حضور اعضا اصلی کارگروه مداخله گران،مدیر گردشگری سلامت دانشگاه، اعضا کارگروه گردشگری سلامت سازمان، سازمان میراث فرهنگی و ارگان های مرتبط حسب مورد از جمله اقدامات اولیه این کمیته:  تدوین سرفصل های آموزشی بمنظور آموزش به لیدرها و دلال هایی که خود را به کمیسیون ارتقا امنیت گردشگران در استانداری معرفی نموده اند.  ارایه کارت شناسایی و گواهی به لیدرهای آموزش دیده  پس از انجام حداقل های آموزشی به لیدرها اطلاع رسانی به مراکز درمانی و مطب ها و ... در خصوص پذیرش بیمار از لیدرهای شناسنامه دار انجام گردد.

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان