بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : جمعه, 30 مهر 1400

مقاله ها

انتصاب معاونین و مشاورین دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سوی دکتر محمد علی کیانی

انتصاب سرپرست  مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

دکتر محمدعلی کیانی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، طی حکمی دکتر محمد پهلوان کاشی را به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه منصوب کرد.

انتصاب سرپرست  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمدعلی کیانی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، طی حکمی دکتر ابوالفضل خواجوی راد  را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه منصوب کرد.


انتصاب مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمدعلی کیانی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، طی حکمی دکتر  امان آله کریمی را به عنوان مشاور خود در دانشگاه دانشگاه منصوب کرد.


انتصاب مشاور و رئیس مجمع پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمدعلی کیانی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، طی حکمی دکتر محمدتقی رجبی را به عنوان مشاور خود و رئیس مجمع پیشکسوتان دانشگاه  منصوب کرد.

انتصاب سرپرست  مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر محمدعلی کیانی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، طی حکمی دکتر غلامعلی معموری  را به عنوان سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج) دانشگاه منصوب کرد.

 

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان