بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : یکشنبه, 29 فروردين 1400

مقاله ها

خبرنامه شماره 118 سازمان نظام پزشکی مشهد منتشر شد

 


فرشتگان نجات عیدتان مبارک

 معاونت انتظامی به روایت آمار در سالی که گذشت


 معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد  تا بهمن سال گذشته توسط دکتر سید حسین حسینی زارچ مدیریت می شد و هم اکنون تحت مدیریت دکتر مسیح نقیبی اداره می گردد. آنچه در پی می آید نگاهی کوتاه به اهم فعالیت های این معاونت در سال 1399 شمسی است.  

•    تعداد جلساتی که کارشناسان جهت اعلام نظر مراجعه کرده اند: 631 جلسه

•    تعداد پرونده هایی که در جلسات کارشناسی رسیدگی شده: 892 پرونده

•    تعداد پرونده شکایت تشکیل شده در دادسرای انتظامی: 369 پرونده

•    تعداد پرونده شکایت تشکیل شده در هیأت بدوی انتظامی: 411 پرونده

•    تعداد پرونده شکایت تشکیل شده در هیأت تجدیدنظر انتظامی: 267 پرونده

•    تعداد پرونده تشکیل شده در شورای حل اختلاف سازمان: 99 پرونده  

   *   تعداد قرارهای صادر شده در دادسرای انتظامی:   قرار منع تعقیب:  237 مورد کیفرخواست: 108 مورد 

  *    تعداد آراء و نظرات کارشناسی صادر شده در هیأت بدوی:  نظریه کارشناسی برائت : 206 مورد نظریه کارشناسی قصور: 91  مورد رای برائت انتظامی: 97  مورد رای محکومیت انتظامی: 69 مورد

   *    تعداد آراء و نظرات کارشناسی صادر شده در هیأت تجدیدنظر:  نظریه کارشناسی برائت : 113 مورد  نظریه کارشناسی قصور: 79 مورد  رای برائت انتظامی:  69  مورد رای محکومیت انتظامی:  61  مورد  

*   آمار مراجعین: تعداد کل مراجعین: 3736 نفر تعداد مراجعین غیر از کادر درمانی: 2346 نفر  تعداد مراجعین پزشکان و کادر درمانی: 1390 نفر    

*  جلسات انتظامی: 48 جلسه هیأت بدوی انتظامی برگزار شد. 42 جلسه هیأت تجدیدنظر انتظامی برگزار شد. 25 جلسه شورای تخصصی دندانپزشکی برگزار شد. 150 بار مراجعه دادیاران و دادستان جهت بررسی و رسیدگی پرونده ها 953 پرونده طی دفعات مختلف در دادسرا و هیأت های انتظامی توسط دادیار و اعضای محقق مورد بررسی قرار گرفته است.   

  

 جلسات پایانی هفته آخر سال گذشته


*برگزاری جلسه هیئت مدیره سازمان

* برگزاری جلسه شورای معاونین سازمان

* شرکت ریاست سازمان در جلسه هفتگی ستاد مقابله با کرونای استان در محل استانداری .

*  شرکت ریاست سازمان در سی و نهمین جلسه کمیسیون تخصصی مشورتی برنامه و بودجه و تشکیلات به صورت ویدئو کنفرانس با دستورجلسه بحث و تبادل نظر در خصوص ارزش افزوده و مالیات خدمات سازمان .

* جلسه واحد آموزش با ریاست سازمان برگزار و گزارش عملکرد یکساله این واحد به ویژه وبینارهای برگزار شده ارائه و درمورد برنامه های سال 1400 بحث و تبادل نظر شد .

* جلسه مشترک سازمان و با مسؤولان کمیته امداد برگزار و در مواردی مختلف از جمله :

" سامانه پزشکان نیکوکار استان،  تشکیل دبیرخانه مشترک در سازمان نظام پزشکی برای پیگیری امور مربوط به طرح پزشکان نیکوکار و ... " بحث و تبادل نظر شد .

* شرکت نمایندگان سازمان در جلسه بررسی تجویز و فروش غیرقانونی داروها از طریق فضای مجازی در محل دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی

* جلسه بررسی طرح شهید سلیمانی در بحران کرونا و نتایج آن در محل ساختمان قریشی برگزار شد . در این جلسه که نماینده سازمان نیز حضور یافت نحوه تعامل و همکاری کارگروه ها با طرح مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت . 

* برگزاری جلسه کمیسیون امور مالیاتی سازمان و بررسی فایل ارسالی از اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی در خصوص اعضایی که تاکنون دستگاه کارتخوان خود را در سامانه کشوری امور مالیاتی ثبت نکرده اند . 

 

 مکاتبات و پیگیری

بررسی و تعیین تکلیف تقاضای نصب تابلو راهنما تعدادی از اعضای سازمان با عنایت به ارسال تقاضای نصب تابلو راهنما توسط تعدادی از اعضای سازمان موضوع در قالب 14 تقاضا در کمیته تشخیص "کمیته بررسی دستورالعمل تابلو مطب پزشکان و حرف وابسته پزشکی" مطرح و مصوبات جلسه  برای تمامی متقاضیان ارسال شد تا در مورد مصوب شده با هماهنگی سازمان ساماندهی مشاغل شهری نسبت به تهیه – جانمایی و نصب تابلو اقدام گردد .

 متن پیشنهادی جهت صدور بیمه نامه های مسئولیت صادره توسط سازمان نظام پزشکی مشهد  با توجه به تغییرات اعمال شده در آیین نامه شوراهای حل اختلاف که ممکن است در شورای نگهبان مصوب گردد، طی مکاتبه با کارگزار بیمه سازمان نظام پزشکی مشهد درخواست گردید: ترتیبی اتخاذ شود که در کلیه بیمه نامه های مسئولیت صادره توسط سازمان نظام پزشکی مشهد در متن پیشنهاد صدور بیمه نامه پرداخت غرامت با نظر کارشناسی و یا صورتجلسه شوراهای تخصصی حل اختلاف پزشکی دادگستری قید گردد و همچنین همراه هر بیمه نامه مسئولیت صادره سایر بیمه هایی که صدور آنها برای پزشکان ضروری است به صورت پمفلت الصاق به بیمه نامه اطلاع رسانی گردد. 

ممنوعیت ارسال نمونه های بالینی به خارج از کشور با دستور دادستان کل کشور و تاکید معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، ارسال نمونه های بالینی به خارج از کشور ممنوع شده است. با عنایت به مکاتبه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این خصوص هیئت مدیره محترم مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی خراسان رضوی مکاتبه و تقاضای اعلام نظر کارشناسی شد.

در پاسخ به مکاتبه مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی در مورد نسخه الکترونیک  عنوان شد : شتاب غیرمنطقی، الزام، اجبار و استفاده ازاهرم تهدید برای استقرار طرح نسخ الکترونیک !  بازگشت به نامه مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی در اعتراض به پیشنهادات هیات مدیره مجمع انجمن های علمی تخصصی و صنفی جامعه پزشکی به انجمن ها در مورد نسخه الکترونیک سازمان نظام پزشکی مشهد ضمن حمایت از عملکرد هیات مدیره مجمع انجمن های علمی تخصصی  ، مطالبی را که به عنوان اشکالات پایه ای و ساختاری و به عنوان پیش نیاز اصلی قبل از اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک در جلسات مشترک با مسؤولان تامین اجتماعی و در مکاتبات ارسالی با آن سازمان اعلام نموده و یا در میزگرد و نشست های خبری سازمان نظام پزشکی با اصحاب رسانه اعلام شده بود مجددا یادآوری نمود .

1. در بخشی از نامه آمده است : طرح نسخه الکترونیک با نگاه ملی مورد تایید تمامی اعضای جامعه پزشکی است ولی مکرر هم تاکید شد که : بدون تامین زیرساخت های مناسب و با شتاب غیرمنطقی و با الزام و اجبار و استفاده از اهرم تهدید و اقدام و برخورد قانونی نمی توان انتظار استقرار و اجرای این طرح ملی را داشت . چرا که ادامه این نحوه مدیریت نسخه نویسی الکترونیک ضمن آسیب جدی به این طرح ملی که راهگشای اقتصاد سلامت می باشد منتج به شکست شده و صدمات جبران ناپذیر آن نیز در این مسیر متوجه مردم و سازمان های بیمه و جامعه پزشکی  خواهد شد .

2. همچنین عنوان شد که : هیئت مدیره مجمع انجمن های علمی و تخصصی و صنفی جامعه پزشکی استان خراسان رضوی در واقع اعضای منتخب توسط 54 انجمن بوده که با برگزاری جلسات و هم اندیشی در فضای مجازی و مکاتبات ، جمع بندی نظرات انجمن ها را ارائه می نمایند.

3. شروع اجرای نسخه الکترونیک نیازمند بهترین زمان می باشد که متاسفانه بدترین زمان و در بحران کرونا ، این اقدام شتابزده آغاز شده است . در شرایط فعلی که نیاز جدی به پیشگیری از تجمع بیمورد و کاهش زمان حضور بیماران در محل مطب و یا مراکز درمانی است، توقف مراجعین برای تولید نسخه الکترونیک با لحاظ کردن خطر بسیار جدی پیک چهارم و با  ویروس انگلیسی ، یک تهدید در شیوع بیشتر بیماری خواهد بود .

4. در طی سال گذشته جامعه پزشکی سخت ترین سالهای کاری خود را  طی نمود . مشکلات اقتصادی جدی ،  وضعیت بسیار نامطلوب تعرفه ها ، فشار ناشی از مبارزه بی امان  با بیماری کرونا ، تامین تمامی هزینه های لازم در رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغی ، تاخیرجدی در تهیه و واکسیناسیون جامعه پزشکی  و ..... تحمیل هزینه های قابل توجه و در بدترین شکل اجرایی استفاده از ابزارهای اجبار  و دستور و تهدید  به جای گفتمان و تعامل و رفع ایرادات موجود بود .

5. کاهش قابل توجه سهم سازمان تامین اجتماعی از هزینه های سلامت عملا باعث گردیده است  در بسیاری از موارد پزشک و بیمار عطای دفترچه بیمه اجتماعی را به لقای آن ببخشند . هم اکنون سهم بیماران در استفاده از مزایای تحت پوشش بیمه بودن پرداخت 80 درصد مبلغ ویزیت به صورت آزاد می باشد . آیا 20 درصد سهم سازمان تامین اجتماعی از کل مبلغ تعرفه ویزیت چه مشکلی از بیماران را پوشش خواهد داد . در چنین شرایطی نه بیمار حاضر است مشکلات ناشی از تولید نسخه الکترونیک از جمله: " سرگردانی در داروخانه و یا آزمایشگاههای مختلف و . . . " را برای ده هزارتومان تحمل کند و نه پزشک برایش مقرون به صرفه است که برای هر ویزیت بطور متوسط 10 تا 15 هزارتومان به صورت تحمیلی هزینه کند  تا بیمه بخواهد ده هزارتومان بابت هر ویزیت به ایشان پرداخت نماید.

  6. در پایان تعدادی از مهمترین مشکلات اجرای نسخه الکترونیک مجددا یاد اوری  می گردد : 

زمان بر بودن تولید نسخه الکترونیک 

اشکالات متعدد فنی برای انعکاس خواسته پزشک به مراکز پاراکلینیک از طریق نرم افزار به علت عدم مطابقت  درخواست‌های پزشکی با محتویات موجود در نرم افزار 

وجود نرم افزار مستقل بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی که دارای محیط کاملا متفاوت و روش اجرای مستقل و متفاوت با یکدیگر دارند . 

اختلال در ارتباط کلامی  و چشمی بین پزشک و بیمار

اشکالات زیر ساختی جدی در بستر وسرعت و پوشش اینترنت و عدم امکان استفاده افلاین از نرم افزار

سرمایه گذاری اولیه سخت افزاری- بلاتکلیفی برای پرداخت هزینه های این طرح ( سیستم کامپیوتر- اینترنت- اپراتور )  در خاتمه نیز اعلام شد که هر گونه اختلال در نظام خدمت‌رسانی به بیماران  و خطرات ناشی از اجرای طرح نسخه الکترونیک در شرایط فعلی بحران کرونا که حاکی از بی توجهی به هشدارهای سازمان نظام پزشکی مشهد در جلسات مشترک و مکاتبات مکرر می باشد مستقیما متوجه آن سازمان محترم تامین اجتماعی خواهد بود .

ضرورت رفع مشکلات ثبت شده در بازدیدهای پروتکل های بهداشتی در بحران کرونا  با توجه به انجام بازدیدهای نظارتی پروتکل های بهداشتی بحران کرونا و گزارشات ارسالی از مرکز بهداشت ثامن، طی مکاتبه با اسامی همکاران مندرج در نامه، ضمن اعلام موارد اشکال و نیازمند اصلاح درخواست گردید با توجه به احتمال پیک چهارم کرونا و در راستای کمک به شکستن چرخه انتقال ویروس کرونا به ویژه نوع انگلیسی ترتیبی اتخاذ گردد تا در اسرع وقت نسبت به رفع موارد فوق الذکر اقدام لازم صورت پذیرد و در بازدید آتی تیم های نظارتی پروتکل های کرونا کمترین موارد نقص گزارش شود.

لازم به توضیح می باشد که براساس نامه اقای دکتر ظفرقندی رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی کشور مورخ 26/01/1399 به شماره نامه  763/10/100/399 در پاسخ به مکاتبه آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت دریافت کدرهگیری اصناف و مشاغل از سامانه اعلام شده به آدرس : Salamat.gov.ir و دریافت   QR کد مربوط به جامعه پزشکی نبوده و در مورد نحوه فعالیت مراکز تشخیصی درمانی و مطب ها با مذاکرات متعددی که با معاونت محترم درمان وزارت بهداشت انجام شده نهایتا در تاریخ 20/01/1399 دستورالعمل معاون محترم درمان که شامل همه اصول بهداشتی و حفاظتی ضروری می باشد ابلاغ شده و مبنای عمل همکاران قرار گرفته است .

پیگیری مسدود کردن دستگاه کارتخوان اعضاء به دلیل تراکنش پایین با توجه به ضرورت نصب کارتخوان در واحد های صنفی پزشکی"مطب – دفاتر کار – موسسات – مراکز درمانی و . . .  " نیاز  به همکاری بانک های عامل در این خصوص می ‌باشد و نظر به مکاتبه یکی از اعضای سازمان مبنی بر مسدود کردن دستگاه کارتخوان به دلیل تراکنش پایین از طرف یکی از بانکهای سطح شهر، طی مکاتبه با رئیس محترم اداره امور شعب بانک ملی و دبیرکمیسیون هماهنگی بانک ها و رونوشت مکاتبه به معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم در حوزه سلامت، مدیر کل محترم امور مالیاتی استان خراسان رضوی،درخواست پیگیری و اقدام مقتضی شد. معرفی کارشناس آموزشی به آموزش مداوم دانشگاه با عنایت به مکاتبه مدیر محترم آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص "معرفی کارشناس آموزشی" جهت مشارکت در انجام فرآیند نیازسنجی آموزشی، مشارکت و همکاری گروه در جهت تهیه جدول زمان بندی سالانه اجرای برنامه ها، هماهنگی و ارتباط موثر بین مرکز آموزش مداوم و گروههای آموزشی و ... طی مکاتبه با ایشان کارشناس واحد آموزش سازمان معرفی شد.  اخذ راهنمایی در خصوص درخواست یکی از وکلای پایه یک دادگستری با عنایت به مکاتبه یکی از وکلای پایه یک دادگستری و دانشجوی دوره دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مبنی بر مطالعه حداقل ده پرونده در زمینه قصور پزشکی در جراحی های زیبایی و ترمیمی جهت پژوهش موضوع رساله، طی مکاتبه با معاون محترم انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص استعلام شد . 

معرفی نماینده جهت بازدیدهای پروتکل‌های بهداشتی از مراکز درمانی تابعه سپاه پاسداران با عنایت به اینکه از مرداد ماه 1399 بازدیدهای نظارتی پروتکل های بهداشتی درمانی از تمامی واحدهای صنفی درمانی " مطب- درمانگاههای عمومی و تخصصی- بیمارستان- داروخانه- آزمایشگاه و ... " توسط تیم های نظارتی مشترک دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی مشهد به صورت روزانه " در دوشیفت صبح و عصر " با نظارت فرمانداری شروع شده و ادامه دارد، طی مکاتبه با فرماندهی محترم سپاه استانی امام رضا (ع)، ضمن حمایت از طرح سردار شهید قاسم سلیمانی در کمک به شکستن چرخه انتقال و شیوع ویروس کرونا و کنترل بیماری کووید-19 تقاضا شد برای همراهی تیم های نظارتی مشترک سازمان و دانشگاه در مواقع بازدیدهای پروتکل‌های بهداشتی از مراکز درمانی تابعه سپاه پاسداران ، نماینده و یا نمایندگان خود را به سازمان نظام پزشکی مشهد معرفی فرمایند .

مستند سازی دوران تحصیلات دانشجویان گروه پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی در حال حاضر مدرک دکترای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از لحاظ جایگاه علمی و تعداد واحد درسی و مدت الزام به حضور در دانشگاه ها مترادف وهم ارزش دکترای رشته های غیر بالینی است. در حالی که تحصیل در رشته های پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی برای افرادی که وارد این دوره ها می شوند به ترتیب مستلزم گذراندن حدود 294 واحد  (پزشکی عمومی)  حدود 220 واحد (دندانپزشکی عمومی ) و حدود 210 واحد (داروسازی) می باشد.

این در حالی است که از لحظه اخذ دیپلم متوسطه تا اتمام تحصیلات در چهار دوره ی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تنها گذراندن حدود 207 واحد درسی پیش بینی شده است. از آن جایی که فارغ التحصیلان مقاطع دکترای پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی با مشکلات عدیده‌ی ناشی از ابهام در جایگاه علمی و اداری مدرک تحصیلی خود مواجه هستند و این موضوع توسط یکی از مشاوران حقوقی سازمان در دست اقدام و پیگیری است به منظور تکمیل مستندات لازم در پیگیری حقوقی طی مکاتبه با  روسای دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد تقاضا گردید موارد ذیل جهت بهره برداری علمی به این سازمان اعلام شود:

الف) تعداد متوسط واحد و ساعت الزامی حضور فیزیکی دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کاردانی

  ب) تعداد متوسط واحد و ساعت الزامی حضور فیزیکی دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی

ج) تعداد متوسط واحد و ساعت الزامی حضور فیزیکی دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد

د) تعداد متوسط واحد و ساعت الزامی حضور فیزیکی دانشجویان رشته مدیریت در مقطع دکترای تخصصی  پیگیری حقوق و بیمه دستیاران تخصصی از طریق کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نظر به اهمیت فعالیت های آموزشی و درمانی دستیاران تخصصی به عنوان اعضای موثر سازمان نظام پزشکی در نظام سلامت کشور و ضرورت بازنگری و توجه ویژه به حقوق آنان و پوشش بیمه ای مناسب برای احتساب سنوات نامبردگان با رئیس و دبیرکمیسیون بهداشت و درمان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مکاتبه شد .

در بخشی از نامه آمده است : کشیک‌های فراوان ، ساعات کار بسیار بالاتر از قانون کار ، حقوق نامناسب و اصولا مستحق ندانستن دستیاران به دریافت حقوق به بهانه گذراندن دوره آموزشی ، رفتارهای خاص و ایجاد فشار شدید روحی و روانی توسط بسیاری از بخش‌های آموزشی به اینان ، مشکلات بیمه و سنوات ، اخذ تعهد از پذیرش شوندگان در دوره های تخصصی که به جز فعالیت در بیمارستان‌های آموزشی اجازه کار دیگری ندارند، خستگی و فرسودگی شغلی، غلبه فعالیت های درمانی بر آموزشی و . . . همگی از شرایط نامطلوبی حکایت می‌کند که این جامعه از یاد رفته با آن دست به گریبان است که موجب می شود علاوه بر بروز مشکلات جسمی و روحی برای دستیاران ؛ مشکلاتی نیز در سیستم بهداشتی و درمانی برای مردم به وجود بیاید. با طرح تحول سلامت به گفته مسئولین 50 درصد مراجعه به بیمارستان های دولتی افزایش پیدا کرده است این مساله بیش از گذشته بار کاری دانشجویان و رزیدنت ها (دستیاران تخصصی) را افزایش داده است ولی از درآمدی که از این محل  به بیمارستان ها سرازیر شده است تغییری در حقوق دستیاران داده نشد. دستیاران با آنکه به طور مشخص و واضح یک کار تمام وقت با ساعت کاری بسیار بیشتر از زمان موظف وزارت کار انجام می‌دهند به بهانه آنکه مشغول به تحصیل هستند، از هیچ‌گونه پوشش تامین اجتماعی برخوردار نیستند و در برخی از دانشگاه‌ها حتی بیمه مسوولیت کاری نیز بر عهده دستیاران است.

از طرفی با آنکه سالانه نظام درمانی کشور مبالغ هنگفتی را بابت کار تقریبا مجانی و بدون هیچ‌گونه ضابطه دستیاران کسب می‌نماید ولی هیچ‌گونه قرارداد کاری با دستیاران برای جبران خدمات آنها منعقد نشده و در نتیجه دستمزدی هم فراخور تمامی خدمات ارائه شده پرداخت نمی گردد . در پایان نامه تقاضا شد ترتیبی اتخاذ گردد تا مشکلات مطروحه فوق‌الذکر با حساسیت ویژه به مراجع ذیربط در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منتقل شده و تا حصول نتیجه در دستورکار باقی بماند.  ارسال طرح هزینه یابی تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی 1400 به سازمان نظام پزشکی اصفهان با توجه به اینکه مدیریت هزینه یابی و استخراج تعرفه های واقعی خدمات تشخیصی درمانی 1400 به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان محول شده و سازمان نظام پزشکی مشهد از سال 1398 با همکاری 54 انجمن علمی تخصصی جامعه پزشکی خراسان رضوی و صاحب نظران و کارشناسان مرتبط با موضوع از دانشگاه ،علوم پزشکی- دانشکده آمار- سازمان حسابرسی اقدام به بررسی کارشناسی و استخراج هزینه ها در تعیین تعرفه های واقعی نموده است، لذا طی مکاتبه با رئیس سازمان نظام پزشکی اصفهان کلیه مستندات تهیه شده، در قالب فایل اکسل جهت بهره برداری و انعکاس موضوع به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تقدیم و تقاضا گردید تا در بررسی کارشناسی برای هزینه یابی ، به مهمترین بخش هزینه ها  " هزینه های پنهان شامل : هزینه های مرتبط به طول دوره تحصیل ، استرس شغلی پزشکان ،، سختی کار در دوره تحصیل و بعد از آن، شیفت های فشرده، استرس شغلی در مقایسه با سایر صنوف عدم امکان استفاده از مرخصی و تعطیلات و . . . " که در طی این سال ها برای محاسبه هزینه ها و تعیین مالیات جامعه پزشکی مغفول مانده توجه لازم به عمل آمده و در سرجمع هزینه ها این مهم نیز لحاظ گردد . در ضمن رونوشت نامه به رئیس کل - رئیس شورایعالی و معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ارسال شد . 

 اقدامات لازم در خصوص نسخه های جعلی با مهر و سربرگ اعضاء سازمان بازگشت به نامه معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص نسخه های جعلی با مهر و سربرگ نسخه تعدادی از اعضاء محترم سازمان نظام پزشکی مشهد، طی مکاتبه با معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام گردید که بر اساس ابلاغ فرآیند پیگیری مفقودی مهر- سربرگ و . . . توسط سازمان نظام پزشکی کشور، اقدامات لازم به شرح زیر برای مفقودی و سوءاستفاده از مهر و سربرگ انجام می گردد.

1. تهیه مهر جدید با فونت و سایز متفاوت از مهر قبلی     

2.تکمیل فرم مفقودی مهر و ارائه تصویر مهر قدیم و جدید در محل سازمان (پیوست)

3. مکاتبه سازمان نظام پزشکی مشهد با سازمانهای بیمه گر پایه + معاون درمان دانشگاه و معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور  طرح بازدیدهای مشترک از محل فعالیت مداخله گران در امور بهداشتی درمانی نظر به ارائه طرح پیشنهادی سازمان نظام پزشکی مشهد در آخرین جلسه شورای دبیران کارگروه ها و کمیته های شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی در محل مجتمع قضایی ولایت در خصوص "تشکیل گروه بازرسی مشترک به استعداد 2 تیم در هفته از محل فعالیت مداخله گران فاقد صلاحیت در امور بهداشتی درمانی" و نظر موافق معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و رئیس کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم در حوزه بهداشت و درمان برای فعالیت گروه بازرسی به مدت 6 ماه به صورت مشترک توسط سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، طی مکاتبه با معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاون محترم امور بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان خراسان رضوی و معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخواست شد تا نمایندگان آن معاونت ها برای تیم های مذکور در اسرع وقت به این سازمان معرفی شوند.  قطع همکاری تعدادی از پزشکان با شرکت سهامی بیمه دی به دلیل عدم پایبندی بیمه به تعهدات نظر به مشکلات عدیده ای که شرکت سهامی بیمه دی با عدم پایبندی به تعهدات برای ارائه کنندگان خدمت ایجاد نموده است تعدادی از پزشکان دو بیمارستان های خصوصی کتبا عدم همکاری با شرک بیمه مذکور را اعلام نموده اند . به منظور جمع بندی نظرات تمامی انجمن هایی که بیشترین ارتباط کاری با بیمه دی را  به واسطه دریافت کنندگان خدمات سلامت تحت پوشش این بیمه دارند با  انجمن های گروه جراحی (ENT-زنان-ارولوژی-ارتوپدی-جراحی پلاستیک-جراحی عمومی و . . . ) مکاتبه و اعلام نظر کارشناسی شد. کلیه مستندات طی مکاتبه با رئیس محترم هیئت مدیره مجمع انجمن های علمی و تخصصی جامعه پزشکی جهت بررسی و اعلام نظر کارشناسی تقدیم گردید.  اعلام جوابیه سازمان در خصوص صلاحیت افراد برای انجام کاشت مو بازگشت به نامه ریاست محترم شعبه 366 ویژه تخلفات پزشکی و بهداشتی شورای حل اختلاف مشهد، در خصوص صلاحیت افراد برای انجام عمل کاشت مو، طی مکاتبه با ایشان شرایط انجام به این شرح اعلام گردید: "کاشت مو توسط کلیه پزشکان و تکنسین های دوره دیده و دارای مدرک معتبر که مستقیماً زیر نظر پزشک فعالیت می نمایند قابل انجام است".

جوابیه سازمان در مورد «طرح شهرداری برای ساماندهی فعالیت ها و مشاغل پزشکی خیابان احمدآباد و محدوده پیرامون» بازگشت به نامه مدیر کل دفتر طرح ها و مطالعات شهری شهرداری مشهد در خصوص مطالعات "طرح ساماندهی فعالیت ها و مشاغل پزشکی خیابان احمدآباد و محدوده پیرامون" طی مکاتبه با ایشان بیان شد از آن جایی که تمامی واحدهای صنفی پزشکی سطح شهر عضو این سازمان بوده و سازمان نظام پزشکی مشهد به عنوان نماینده بخش خصوصی در قبال تمامی تصمیمات و سیاست هایی که برای جامعه پزشکی استان خراسان رضوی برنامه ریزی می شود بایستی به در قبال سازمان نظام پزشکی کشور و اعضای خود پاسخگو باشد، دخواست شد تا برای اطلاع از کلیات و جزئیات این طرح و برگزاری جلسه هماهنگی نماینده خود را به این سازمان معرفی نمایند.  ضرورت اصلاح «آیین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل در موسسات پزشکی» وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی به منظور ساماندهی فعالیت  گروههای مختلف در حوزه گردشگری سلامت، اقدام به تدوین و ابلاغ آیین نامه های مختلف ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل نموده است . در متن  "آیین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل در موسسات پزشکی"، ماده 3  شرایط اشتغال پرسنل در واحد بیمارستان بین الملل و  در بند 3-4  "دارا بودن تخصص در یکی از رشته های بالینی پزشکی" را به عنوان یکی از شرایط پزشک معالج واحد بین الملل ذکر نموده است.

آن جایی که در ارائه خدمات درمانی رکن اصلی و پایه تشخیصی درمانی " پزشکان و دندانپزشکان عمومی " به طور کامل حذف شده است، لذا طی مکاتبه با رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تقاضا گردید تا در صورت صلاحدید با وزارت بهداشت مکاتبه و در خصوص اصلاح آیین نامه مذکور اقدام مقتضی به عمل آید . 

معرفی نماینده سازمان نظام پزشکی مشهد در کمیته رسانه ستاد مقابله با کرونای استان با توجه به تشکیل کمیته علمی ستاد مقابله با کرونای استان و کارگروههای ذیل کمیته علمی، طی مکاتبه با رئیس محترم کمیته علمی ستاد مقابله با کرونای استان، نماینده سازمان نظام پزشکی مشهد در کمیته رسانه ستاد مقابله با کرونای استان جهت همیاری و همفکری در اصلاح و تقویت روند مقابله با کرونا معرفی گردید .

معرفی نماینده سازمان نظام پزشکی مشهد در کمیته رسانه ستاد مقابله با کرونای استان با توجه به تشکیل کمیته علمی ستاد مقابله با کرونای استان و کارگروههای ذیل کمیته علمی، طی مکاتبه با رئیس محترم کمیته علمی ستاد مقابله با کرونای استان، دکتر مسعود زحمتکش به عنوان نماینده سازمان نظام پزشکی مشهد در کمیته رسانه ستاد مقابله با کرونای استان جهت همیاری و همفکری در اصلاح و تقویت روند مقابله با کرونا معرفی گردید .

  متن پیشنهادی آیین نامه صدور مجوز ارائه خدمات به گردشگران سلامت در مطب‌ها و دفاتر کار سازمان نظام پزشکی مشهد با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقدام به تدوین و ابلاغ  آیین نامه صدور مجوز ارائه خدمات به گردشگران سلامت در مطب‌ها و دفاتر کار نموده است .

این اقدام مهم و مؤثر گامی در جهت ساماندهی ارائه خدمات گردشگری سلامت و پیشگیری از فعالیت مداخله گران و افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی به ویژه در حوزه گردشگری سلامت می باشد. از آن جایی که آیین نامه اخذ مجوز IPD ویژه موسسات توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است، ضروری به نظر میرسد که سازمان نظام پزشکی به منظور تقویت جایگاه نقش مشارکتی خود در تدوین آیین نامه ها و ... و به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در تضعیف حدود اختیارات براساس قانون سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی در این موضوع مشارکت فعال داشته و با ارائه آیین نامه پیشنهادی کمک یه ساماندهی فعالیت های حوزه گردشگری سلامت نماید. لذا طی مکاتبه با رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تقاضا شد در صورت صلاحدید طرح پیشنهادی سازمان نظام پزشکی مشهد که در حال حاضر اجرایی شده است به صورت کشوری به مورد اجرا گذاشته شود. 

پیگیری شکایت یکی از شهروندان در سامانه سجام  بازگشت به مکاتبه معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در خصوص ارجاع شکایت یکی از شهروندان محترم مشهد مقدس در سامانه سجام قوه قضائیه (sajam.scpd.ir)  با این که نام پزشک مورد شکایت در متن گزارش ثبت شده درج نشده و صرفاً به آدرس ناقص اکتفا شده بود، موضوع به واحد نظارت سازمان نظام پزشکی مشهد ارسال و بازدید در دو نوبت انجام شد. اما به دلیل نقص آدرس و اعلام نشدن نام و مشخصات پزشک امکان بازدید و نظارت فراهم نشد.

لذا طی مکاتبه با معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، متن گزارش بازدید واحد نظارت جهت بهره برداری تقدیم گردید.  

پیگیری از مقام محترم قضایی در مورد رفع مشکل جمع آوری دستگاه های کارتخوان کم تراکنش نظر به اخطارهای مکرر بانک های مختلف به اعضای جامعه پزشکی مبنی بر جمع آوری و یا غیر فعال کردن دستگاه کارتخوان (POS) به دلیل تراکنش پایین، به طور مکرر با دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی مکاتبه شده و موضوع جمع‌آوری کارتخوان ها پیگیری گردیده است.

در آخرین پیگیری انجام شده، تصویر نامه مدیریت محترم شعب یکی از بانک های استان خراسان رضوی به سازمان نظام پزشکی مشهد ارسال شده است. در متن نامه بانک ذکر گردیده"جمع آوری دستگاههای بدون تراکنش یا بسیار کم تراکنش با توجه به الزامات و دستورالعمل های ادارات مرکزی بانک ها و در جهت تخصیص بهینه ابزارهای بانکداری الکترونیک به کلیه شهروندان در سطح استان صورت می پذیرد." با عنایت به این که برخی از مطب ها و دفاتر کار اعضای سازمان به ویژه در واحدهای صنفی با مراجعه کننده پایین کم مریض در بحران کرونا تقریبا به صورت نیمه فعال در آمده اند ، لذا طی مکاتبه با معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و رئیس کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم در حوزه بهداشت و درمان  تقاضا شد : در مورد رفع این معضل و پیشگیری از مکاتبات تکراری و مشابه در این خصوص دستورات لازم را صادر فرمایند. ضمن این که رونوشت نامه  برای مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی- سربازرس گروه فرهنگی و اجتماعی بازرسی کل استان خراسان رضوی نیز ارسال شد .

  انعکاس نظرکارشناسی انجمن های علمی تخصصی و صنفی در خصوص « نسخه دوم استاندارهای دهان و دندان » بازگشت به مکاتبه معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص "نسخه دوم استانداردهای دهان و دندان" نظرات کارشناسی انجمن های ذیربط با موضوع اخذ و اعلام نظر کارشناسی شورای سرپرستی دندانپزشکان عمومی ایران شعبه خراسان رضوی طی مکاتبه با رئیس کل  و معاون محترم فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت بهره‌برداری و ارسال به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی "در صورت صلاحدید" ارسال شد . 

درخواست اعلام نظر کارشناسی از انجمن های علمی تخصصی و صنفی *پیرو نامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص صدور مجوز انجام اندوسکوپی تشخیصی فوقانی و رکتوسیگموئیدوسکپی تشخیصی دستگاه گوارش برای یکی از متخصصین داخلی، طی مکاتبه با نائب رئیس محترم جامعه متخصصین داخلی ایران- شاخه استان خراسان رضوی تقاضا گردید ضمن بررسی موضوع، نظرات کارشناسی تخصصی خود را اعلام نمایند.

*معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابلاغ معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی بیمه در خصوص انجام کولونوسکوپی و آندوسکوپی در مطب  را اعلام نموده اند . با ریاست انجمن فوق تخصصی گوارش و کبد  بالغین مشهد و نائب رئيس جامعه متخصصین داخلی ایران – شاخه خراسان رضوی مکاتبه و  تقاضای اعلام نظر کارشناسی تخصصی شد. * نظر به مکاتبه دبیر و رئیس دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت در خصوص نحوه پرداخت هزینه‌های مسمومیت درمانی بستری توسط بیمه های تکمیلی ، با  رؤسای مراکز درمانی : " رضوی، مهر، سینا ، پاستور، بنت الهدی،  مهرگان، مادر، آریا "  و رؤسای محترم مراکز درمانی خیریه :  " جوادالائمه طبرسی،   امام زمان(عج)، 22 بهمن، موسی ابن جعفر (ع) و امام سجاد(ع)" مکاتبه شد و مراتب جهت بهره‌برداری به ایشان اطلاع رسانی گردید.


از دریچه خبر

دیدار نوروزی و نکوداشت دکتر مهدی بلالی مود، پدر علم سم شناسی ایران


همزمان با دومین روز از بهارطبیعت ، طی دیداری صمیمی و به منظور پاسداشت سالها تلاش علمی و عملی استاد دکتر " مهدی بلالی مود "  پدر علم سم شناسی ایران ، با حضور رئیس و مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد از مقام این استاد گرامی تجلیل شد . گفتنی است ؛ مجله " سیمرغ سپید " تحت عنوان نکوداشت در این شماره خود به شرح زندگی استاد دکتر "مهدی بلالی مود " پرداخته است . مطلب مرتبط با زندگی این استاد گرانقدر  از طریق نسخه pdf مجله در وب سایت سازمان نظام پزشکی مشهد در دسترس است.

 

بهارانه
ثبت دلنوشته ریاست و تعدادی از اعضای  سازمان نظام پزشکی مشهد  در اولین روزهای بهار 1400 به رسم یادگاری  
تا پایان فروردین 1400 در طبقه اول سازمان منتظر  شما هستیم تا با قلم زیبایتان این لوح یاد بود را  مزین به دلنوشته ای سازید.کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان