مقاله ها

اطلاعیه دریافت مشاوره مالیاتی

اطلاعیه مهم مالیات

عضو محترم نظام پزشکی مشهد

با سلام

در صورتی که برای محاسبه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ براساس تراکنش های_بانکی از اداره امور مالیاتی پیامک و یا دعوتنامه دریافت کرده اید و تمایل به اخذ مشاوره در این زمینه دارید #مشخصات خود به شرح زیر را به شماره سامانه پیامک سازمان پیامک کنید .

  30007650001191

نام و نام خانوادگی

رشته


 شماره نظام پزشکی


 تلفن همراه