مقاله ها

وبینار دوره ارتباط دهان و بیماریهای سیستمیک با رویکرد تظاهرات دهانی بیماریهای دیابت ، روماتولوژی و پوستی

 

 وبینار دوره ارتباط دهان و بیماریهای سیستمیک با رویکرد تظاهرات دهانی بیماریهای دیابت ، روماتولوژی و پوستی

معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی مشهد با همکاری انجمن علمی بیماریهای فک و دهان و صورت و موسسه احیاگران طب برگزار می کند:

دارای ۳ امتیاز بازآموزی

گروههای هدف : پزشکان عمومی - دندانپزشکان

روز پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

ساعت ۱۰ تا ۱۳