بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : دوشنبه, 05 آبان 1399

مقاله ها

بررسی قوانین و مقررات مربوط به پلمب مطب

نظر به ضرورت بررسی قوانین و مقررات و حدود اختیارات سازمان ها و دستگاهها در پلمب مطب در بازدیدهای نظارتی و قبل از صدور حکم قضایی این جلیه با حضور ریاست- برخی از اعضای هیات مدیره- واحد انتظامی- دادیار ویژه با رئیس و اعضای کمیسیون تخصصی حقوقی سازمان برگزار شده و در موارد زیر بحث و تبادل نظر شد.

 مطالب مطروحه

 تمامی مصادیق ذکر شده در گزارشات مربوط به پلمب مطب ها و دفاترکار در بازه زمانی شش ماهه قرائت شد.

 مصادیق منتج به پلمب مطب  و دفاترکار با قوانینی که می توان برای تعطیلی مطب در زمان بازدید به آن استناد نمود بررسی شد.

قوانین و مقررات سازمان ها و دستگاهها  که می توان با استناد به آن اقدام به پلمب مطب و یا دفاترکار نمود بررسی و تبادل نظر شد.

 برخی از مصوبات جلسه

 با توجه به مطالب مطروحه در جلسه قوانین و مقررات بررسی شده در جلسه جمع بندی و مصداقی لیست و جهت جلسه آتی توسط کمیسیون حقوقی سازمان آماده شود.

 هماهنگی در برگزاری جلسه مشترک مسوولان و تیم حقوقی سازمان با معاونت درمان و تیم حقوقی دانشگاه در اسرع وقت به عمل آید.

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان