بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 03 مرداد 1403

راهنماهای بالینی

ابلاغ نامه و دستور تجویز آنتی بیوتیک ها

شناسنامه و استاندارد خدمات اورژانس

شناسنامه و استاندارد خدمات گروه قلب و عروق

شناسنامه و استاندارد خدمات تغذیه و رژیم درمانی

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه در بیماری ریفلاکس معده به مری

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در جراحی های روده

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماران مبتلا به پرخوری عصبی

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه در سوء جذب و بیماری سلیاک

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در مبتلایان به اختلال قند خون (پره دیابت و دیابت)

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماران مبتلا به دیسفاژی

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در سوء تغذیه سالمندان

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماران مبتلا به اختلالات خوردن

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه در یبوست و اسهال

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماران مبتلا به افسردگی

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماران قلبی - عروقی

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در جراحی های معده

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه در بیمارهای کبدی

شناسنامه و استاندارد خدمت رویکرد تغذیه ای برای پیشگیری و درمان فشار خون بالا

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماران در افراد مبتلا به بیماری های روانی

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماری های التهابی روده (IBD) و سندرم روده تحریک پذیر (IBS)

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماران بزرگسال مبتلا به نارسایی مزمن کلیه

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در افراد مبتلا به بیماری های روانی ( اختلالات خلقی)

شناسنامه و استاندارد خدمت کنترل وزن در بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن و چاقی

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه در بیماری های پانکراس

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه در بیماری زخم پتیک

کاربرد فرکانس رادیویی (RF) به عنوان درمان کمکی برای کاهش سایز و سفت کردن بافت

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماری های تنفسی

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماران مبتلا به اسکزوفرنی

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماران مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در بیماران دچار سوختگی

شناسنامه و استاندارد خدمت کاربرد اولتراسوند و تکنیک کاویتاسیون به عنوان درمان کمکی

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه و رژیم درمانی در دوران بارداری

سیاستهای اجرای (ضوابط )بخش تغذیه در بیمارستانهای کشور

شناسنامه و استاندارد خدمات داروسازی

شناسنامه و استاندارد خدمات ریه

شناسنامه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف تشخیصی درمانی با سونوگرافی داخل برونش (EBUS)

شناسنامه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی و بیوپسی از پارانشیم از طرق راه هوایی (TBLB)

شناسنامه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف تشخیصی درمانی با بیوپسی آسپیراسیون سوزنی از طریق برونش (TBNA)

شناسنامه و استاندارد خدمت اسپیرومتری قبل و بعد از دوز آزمایش برونکودیلاتور

شناسنامه و استاندارد خدمت اسپیرومتری ساده بزرگسالان

شناسنامه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی با برونکوآلوئولار لاواژ

شناسنامه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی تشخیصی

شناسنامه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت آسپیراسیون درمانی درخت تراکئوبرونکیال دیلاتاسیون برونش یا تراشه و در آوردن جسم خارجی

شناسنامه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی قابل انعطاف درمانی جهت تخریب تومور به هر روش

شناسنامه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی از طریق لوله تراشه و تراکئوستومی

شناسنامه و استاندارد خدمت برونکوسکوپی و بیوپسی از برونش

تست استشاقی واکنش برونکیال ( با هیستامین متاکولین یا ترکیبات مشابه)

شناسنامه و استاندارد خدمت کارگذاری کانتر دائم و کاف دار به فضای پلور با تونل زدن

شناسنامه و استاندارد خدمات ناباروری

شناسنامه و استاندارد خدمت بیوپسی میکروسکوپی گویچه قطبی تخمک یا بلاستومر جنین ، به منظور تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی ، بیشتر از پنج تخمک / جنین

شناسنامه و استاندارد خدمت آنالیز مایع منی : بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی به صورت افتراقی و همراه با رنگ آمیزی

شناسنامه و استاندارد خدمت کشت جنین ها / 4 تا 6 روز

شناسنامه و استاندارد خدمت شستشوی مایع منی جهت تلقیح مصنوعی (داخل رحمی )

شناسنامه و استاندارد خدمت کشت تخمک ها و جنین ها تا 72 ساعت (کمتر از 4 روز)

شناسنامه و استاندارد خدمت هچینگ آزمایشگاهی جنین ( به هر روش )

شناسنامه و استاندارد خدمت انجماد ؛ اسپرم / مایع منی : (به روش آهسته ) تا ده ظرف نگهداری

شناسنامه و استاندارد خدمت انجماد ؛ اسپرم / مایع منی : (به روش سریع ) تا ده ظرف نگهداری

شناسنامه و استاندارد خدمت آماده سازی اسپرم ، به روش ساده ( مانند شستشوی ساده و swim up) همراه با آنالیز مایع منی جهت تلقیح یا تشخیص

شناسنامه و استاندارد خدمت آنتی بادی های ضد اسپرم

شناسنامه و استاندارد خدمت نگهداری در حالت انجماد (سالانه) جنین / جنینها

شناسنامه و استاندارد خدمت بررسی اسپرم حاصل از آسپراسیون بیضه و اپیدیدیم

شناسنامه و استاندارد خدمت بیوپسی میکروسکوپی گویچه قطبی تخمک یا بلاستومر جنین ، به منظور تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی ، کمتر یا مساوی پنج تخمک / جنین

شناسنامه و استاندارد خدمت انجماد : بافت تولید مثلی ، تخمدان (روش سریع)

شناسنامه و استاندارد خدمت انجماد :تخمک / تخمک ها (به روش شیشه ای )

شناسنامه و استاندارد خدمت انجماد : بافت تولید مثلی ، بیضه (روش آهسته)

شناسنامه و استاندارد خدمت جمع آوری تخمک به هر روش

شناسنامه و استاندارد خدمت انجماد : بافت تولید مثلی تخمدان (روش آهسته)

شناسنامه و استاندارد خدمت تلقیح آزمایشگاهی تخمک ، به روش تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم ، تا ده تخمک

شناسنامه و استاندارد خدمت شناسایی و گردآوری تخمک ها از مایع فولیکولی

شناسنامه و استاندارد خدمت تلقیح آزمایشگاهی تخمک ، به روش تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم ، بیش از ده تخمک

شناسنامه و استاندارد خدمت ارزیابی نفوذ اسپرم در موکوس سرویکس ، پس از نزدیکی

شناسنامه و استاندارد خدمت آنالیز مایع منی : بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی به صورت غیر افتراقی و بدن رنگ آمیزی

شناسنامه و استاندارد خدمت انجماد جنین / جنین ها به روش آهسته

شناسنامه و استاندارد خدمت ارزیابی اسپرم در نمونه ادرار پس از انزال ( غلظت ، حرکت و مورفولوژی)

شناسنامه و استاندارد خدمت بررسی وجود اسپرم در نمونه تازه یا منجمد شده بافت بیضه

شناسنامه و استاندارد خدمت نگهداری در حالت انجماد :(سالانه) تخمک ها

شناسنامه و استاندارد خدمت نگهداری در حالت انجماد ( سالانه ) : بافت تولید مثلی ، بیضه /تخمدان

شناسنامه و استاندارد خدمت نگهداری در حالت انجماد ( سالانه ) ؛ اسپرم / مایع منی

شناسنامه و استاندارد خدمت ذوب تخمک ها ( هر ظرف نگهداری )

شناسنامه و استاندارد خدمت ذوب : بافت تولید مثلی ، بیضه / تخمدان

شناسنامه و استاندارد خدمت ذوب جنین / جنین های حاصل از انجماد به روش آهسته

شناسنامه و استاندارد خدمت ذوب ؛ اسپرم / مایع منی (هر ظرف نگهداری )

شناسنامه و استاندارد خدمت آماده سازی جنین ها برای انتقال ( به هر روش )

شناسنامه و استاندارد خدمت ذوب جنین / جنین های حاصل از انجماد شیشه ای

 

شناسنامه و استاندارد خدمات روانپزشکی

شناسنامه و استاندارد خدمات مصاحبه و معاینه تشخیصی روان پزشکی به ازای هر جلسه (عمل مستقل)

شناسنامه و استاندارد خدمات مشاوره ی روان پزشکی برای بیماران بستری

شناسنامه و استاندارد خدمات روان درمانی فردی با رویکرد هایی مانند تحلیلی ، شناختی ، رفتاری ، شناختی - رفتاری ، حمایتی و هیپنوتراپی ، توسط روان پزشک به ازای هر جلسه ی 30 دقیقه ای ( عمل مستقل)

شناسنامه و استاندارد خدمات روان درمانی فردی با رویکرد هایی مانند تحلیلی ، شناختی ، رفتاری ، شناختی - رفتاری ، حمایتی و هیپنوتراپی ، توسط روان پزشک به ازای هر جلسه ی بیش از 30 دقیقه ( عمل مستقل)

شناسنامه و استاندارد خدمات خانواده درمانی ، زوج درمانی ، درمان زناشویی و سکس تراپی تا 30 دقیقه توسط روان پزشک (عمل مستقل)

شناسنامه و استاندارد خدمات خانواده درمانی ، زوج درمانی ، درمان زناشویی و سکس تراپی بیش از 30 دقیقه توسط روان پزشک

شناسنامه و استاندارد خدمات گروه درمانی با رویکردهایی مانند تحلیلی ، شناختی ، رفتاری ، شناختی - رفتاری ، حمایتی توسط روانپزشک به ازای هر جلسه به ازای هر نفر در گروه های 8 تا 12 نفر

شناسنامه و استاندارد خدمات طب سنتی

شناسنامه و استاندارد خدمات فیزیوتراپی

شناسنامه و استاندارد خدمات کاردرمانی


شناسنامه و استاندارد خدمات اعمال جراحی جهت عود یا عوارض چاقی

شناسنامه و خدمات استانداردهای تصویربرداری عملکرد مغزی

راهکارهای طبابت بالینی

راهکار طبابت بالینی تشخیص ، درمان و پیگیری سرطان کلیه

راهنمای بالینی خونریزی پس از زایمان

راهکار طبابت بالینی تشخیص ، درمان و پیگیری سرطان مثانه

راهنمای طبابت بالینی کاتاراکت بالغین

راهنمای بالینی مدیریت نارسایی قلب مزمن

راهنمای طبابت بالینی مبتنی بر شواهد درمان اکسپورژر پوسیدگی (با یا بدون علائم پالپیت برگشت ناپذیر در دندانهای دائمی زنده)

راهنمای بالینی مدیریت درمان خونریزی گوارشی فوقانی حاد

راهکار طبابت بالینی برخورد با بیمار تروما به سر در بزرگسالان

راهنمای بالینی مدیریت نارسایی قلب مزمن

راهکار طبابت بالینی تشخیص و درمان پرکاری تیروئید

راهکار طبابت بالینی تشخیص و درمان کم کاری تیروئید

راهکار طبابت بالینی فرایند تزریق خون

راهکار طبابت بالینی ارائه خدمات پس از زایمان جهت ارتقاء سلامت مادر و شیرخوار

راهکار طبابت بالینی پیشگیری ، تشخیص و درمان آسیب های چشمی زودرس و تاخیری ناشی از تماس با گاز خردل

راهنمای بالینی تغذیه و رژیم درمانی در بزرگسالان مبتلا به دیابت

راهکار طبابت بالینی پیشگیری ، تشخیص ، ارزیابی و مدیریت اضافه وزن در کودکان و بزرگسالان

راهکار طبابت بالینی مدیریت اختلالات فشار خون در حاملگی

راهکار طبابت بالینی استفاده از آنتی بیوتیک پیشگیرانه در اعمال جراحی عمومی

راهکار طبابت بالینی تشخیص ، درمان و پیگیری سرطان پروستات

راهکار طبابت بالینی رتینوپاتی دیابتی بومی شده برای جمعیت ایران

راهکار طبابت بالینی کشوری ترک سیگار (دخانیات)

راهنمای بالینی خدمات معنوی جهت بیماران مبتلا به سرطان

راهنمای طبابت بالینی مدیریت آنژین صدری پایدار

راهکار طبابت بالینی مدیریت تشخیص ، درمان و پیگیری بیماران سکته مغزی

راهکار طبابت بالینی تشخیص و درمان بیماری های تیروئید در بارداری و پس از زایمان

منشور اخلاقی کارآزمایی بالینی تحقیقات پزشکی

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان