بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 03 مرداد 1403

كادر اجرايي سازمان

دکتر موسوی

دكتر هادی موسوی محمدی

سمت : جانشين واحد انتظامي سازمان

 

محمد هادي صفرزادگان مقدم

سمت :كارپرداز و كارمند دبيرخانه

 

مصطفي شريف باقري

سمت : مسؤول امور اداري و كارمند دبيرخانه

 

سيد سعيد عبدالهي

سمت:مسؤول واحد صدور پروانه ها

 

امیرمهدی محمدي

سمت:مسؤول امور مالي

 

سودابه فارابی

سمت : مسؤول واحد رايانه و آمار

 

صادق الله دادی

صادق اله دادي

سمت:كارمند امور مالي

 

نفیسه موسوی

سمت : کارمند امور رفاهی

 

نگار صديقي

سمت:كارمند واحد انتظامي

 

سمانه غفوری

سمانه غفوری

سمت:كارمند واحد انتظامي

 

مریم خوانساری

مریم خوانساری

سمت:كارمند امور اداری حوزه ریاست

 

مهرنوش فاضلی پور

مهرنوش فاضلی پور

سمت:كارمند واحد نظارت بر تبلیغات

 

محمد اسدی

سمت:كارمند واحد انتظامي

 

احمد واحدي

سمت:مسؤول تأسيسات و كنترل اموال ونگهبان

 

سيد حسين مرتضوي

سمت:مسؤول تداركات و خدمات

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان