بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 03 مرداد 1403

هیات مدیره هشتمین دوره انتخابات – 1400

اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پزشكي مشهد (در انتخابات سال 1400)

 

دکتر علیرضا صداقت

رييس سازمان نظام پزشكي مشهد
رئیس بخش ICU کرونا بیمارستان امام رضا(ع)
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 سایر اعضا هیات مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد به ترتیب حروف الفبا

 

 

 

ماما سهیلا افتخاری

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد
رشته تحصیلی : کارشناسی مامائی

 

 

دكتر محمدرضا افخمي

دكتر محمدرضا افخمي
عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد
دبیر انجمن داروسازان ایران – شاخه خراسان رضوی

رشته تحصیلی : دکترای دارو سازی

 

 

دکتر علی بیرجندی نژاد

دکتر علی بیرجندی نژاد

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد

دانشیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

فیزیوتراپیست حسن پر کار

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد
رشته تحصیلی : کارشناس فیزیوتراپی

 

 

دكتر محمدرضا جباری

دكتر محمدرضا جباری

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد
عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران
عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران – شاخه خراسان رضوی
رشته تحصیلی : پزشک عمومی

 

 

دكتر بهرام جلیلی تقویان

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد
رشته تحصیلی : دکترای تخصصی بیماریهای کودکان

 

 

دكتر اصغر حاتمی

دكتر اصغر حاتمی

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد

نایب رئیس جامعه متخصصین داخلی
رشته تخصصی : متخصص بیماری های داخلی

 

 

دكتر علي اصغر يارمحمدي

دكتر حسين حسيني زارچ

دانشیار دانشگاه علوم پزشكي مشهد
رشته تخصصی : متخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت

 

 

 

دكتر مسعود زحمتکش

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد
نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران – شاخه خراسان رضوی
رشته تحصیلی : پزشک عمومی

 

 

دكتر غلامرضا زمانی

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد
رشته تحصیلی :  دکترای تخصصی جراحی عمومی

 

 

دكتر مسعود شادنژاد

دكتر مسعود شادنژاد

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد

عضو هیات مدیره انجمن صنفی كارفرمايی مراکز درمان اعتیاد خراسان رضوی
رشته تحصیلی : پزشک عمومی

 

 

دكتر  خسرو شمسیان

دكتر خسرو شمسیان

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد

مدیر اجرایی انجمن دندانپزشکی ایران – شاخه خراسان
رشته تحصیلی : دندان پزشک عمومی

 

 

دكتر سید علی اكبر شمسيان

دكتر سید علی اكبر شمسيان

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد
دبیر انجمن متخصصین تک رشته ای- علوم آزمایشگاهی ایران
رشته تخصصی : دكتراي تخصصی انگل شناسی

 

 دكتر رضا گلدوزیان

دكتر رضا گلدوزیان
عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد
عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران – شاخه خراسان رضوی

رشته تحصیلی : پزشک عمومی

 

   دكتر مصطفي مهرابي بهار


دكتر مصطفي مهرابي بهار

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد
رشته تخصصي : متخصص جراحي عمومي

 

 


دكتر یوسف مهر افشان

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد

رشته تحصیلی : دکترای حرفه ای داروسازی

 

 

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان