بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : جمعه, 24 فروردين 1403

تماس با معاونت انتظامی

  • تلفن مستقيم مدير اجرايي سازمان ( دكتر هادي بيژن نژاد) - 6025046
  • تلفنهاي معاونت انتظامي – 6025082   + خط داخلي 125
  • تلفن هاي سازمان -  72 – 6025068

 

نمابرهاي سازمان

  • نمابر سازمان - 6025073
  • نمابرمعاونت انتظامي – 6025066

 

زمان بندي جلسا ت

  • جلسات هيأت بدوي –  هر هفته سه شنبه – ساعت 12 – 10 صبح
  • جلسات هيأت تجديد نظر –  هفته در ميان – ساعت 10 – 8 صبح
  • جلسات داد سراي انتظامي(جلسه مشترك دادستان با دادياران) – طبق برنامه تنظيمي

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان