بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 26 مهر 1396

منشور حقوق بیمار در داروخانه

1) بیمار حق دارد بعد از دریافت دارو از داروساز در داروخانه، اطلاعات موردنیاز در باره درمان دارویی اش (ازجمله مقدار دارو و نحوه صحیح مصرف دارو) را سئوال نماید و داروساز موظف است تا تفهیم کامل بیمار به تمامی سئوالات دارویی بیمار پاسخ گوید. اطلاعات داده شده باید بدون اصطلاحات تخصصی و کاملا واضح باشد به طوریکه بیمار قانع و بطور کامل توجیه شود. علاوه بر آن داروساز موظف است مقدار و نحوه مصرف دارو را مطابق دستورالعمل شماره 739/د مورخ 5/2/80 مکتوب نماید.

2) بیمار حق دارد که حرمت و شان او در داروخانه حفظ شده و به نیازهای دارویی او با رعایت ضوابط و مقررات و بطور کامل توجه شود.

3) بیمار حق دارد در رابطه با حفظ اسرار بیماری و وضعیت سلامت خود به داروساز اعتماد کامل داشته باشد و داروساز می باید در روابط کاری خود چنین اطمینانی را برای بیماران فراهم نماید.

4) بیمار حق دارد در مورد داروهایی که پزشک برای او تجویز می کند از داروساز در داروخانه مشاوره و راهنمایی بخواهد.

5) بیمار حق دارد به پاسخ های داروساز در رفع نیازهای دارویی اش اطمینان کند و داروساز مسئول گفته ها وتوصیه های خود می باشد.

6) بیمار حق دارد از داروساز خود در باره منافع و مضرات و هزینه های دارویی اش اطلاعات بخواهد و داروساز باید بیمار را راهنمایی کند.

7) بیمار حق دارد که بداند در صورت فراموش کردن یک دوز دارو چه باید کرد.

8) بیمار حق دارد که بداند چطور متوجه شود داروهای مصرفی اش اثر کرده و علامت پیشرفت درمان چیست.

9) داروساز میتواند با توجه به سطح آگاهی بیمار و در صورتی که از گروه پزشکی باشد اطلاعات اضافی ارائه نماید.

10) داروساز باید در مورد تداخل داروهای تجویز شده در نسخه با غذا ،داروهای دیگر و پاسخهای آزمایشگاهی بیمار را راهنمایی کند.

11) داروساز باید توصیه های مصرف دارو در حالت بارداری یا شیردهی را در صورت لزوم به بیمار ارائه نماید.

12) داروساز باید بیمار را در صورت مصرف دارویی همزمان با سایر داروها (داروهای OTC ،ضد بارداری خوراکی و غیره ) در صورت لزوم راهنمایی کند.

13) داروساز باید در صورتی که بیمار دارای بیماری زمینه ای نیز هست ،نحوه مصرف داروهای موجود در نسخه را به بیمار توصیه نماید.

14) داروساز باید صحت دوزاژ تجویزی را با توجه به شرایط بیمار (سن ،وزن و غیره) بررسی و در صورت لزوم با پزشک معالج مشورت نماید.

15) داروساز باید عوارض جانبی مهم دارو را با توجه به برگه راهنمای بیمار (بروشور) با رعایت شرایط بیمار هشداردهد.

 

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان