بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 26 مهر 1396

اعضای کارگروه اجرایی انجمن های علمی – تخصصی جامعه پزشکی استان خراسان جدید

آقای دکتر فرشيد باقری

متخصص ارتوپدی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دبير انجمن جراحان ارتوپدي و دبير كارگروه اجرايي

آقای دکتر علي بيرجندي نژاد

متخصص ارتوپدی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضو هیأت مدیره و ناظر سازمان در كارگروه اجرايي

آقای دکتر محمدرضا افخمی

دکترای داروسازی

 

عضو هیأت مدیره وناظر سازمان در كارگروه اجرايي

آقای دکتر هادي بیژن نژاد

پزشک عمومی

 

مدیر اجرایی و ناظر سازمان در كارگروه اجرايي

آقاي دكتر محمد عاشوري

متخصص بیهوشی

 

دبير انجمن بيهوشي و عضو كارگروه اجرايي

آقاي دكتر مهدی نیکوسیر

دندانپزشک عمومی

 

رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی و عضو کارگروه

آقای دکتر اصغر حاتمي

متخصص داخلی

 

دبير جامعه متخصصین داخلی خراسان رضوی و عضو كارگروه اجرايي

آقاي دكتر رضا گلدوزيان

پزشک عمومی

 

رئيس انجمن پزشکان ورزشی ایران- شعبه خراسان رضوی و عضو كارگروه اجرايي

آقای دکتر سروش احمدی

متخصص آسیب شناسی

 

دبير انجمن آسيب‌شناسي و عضو كارگروه

آقای فیزیوتراپیست حسین رجایی

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

 

رئيس انجمن فیزیوتراپی ایران- شعبه استان هاي خراسان و عضو كارگروه

خانم دکتر منیره پورجواد

متخصص زنان و زایمان

 

رئيس انجمن متخصصین بیماری‌های زنان و زایمان و عضو كارگروه

خانم افسانه مالكي

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

 

مسؤول دبیرخانه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی سازمان– عضوکارگروه

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان