بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : پنج شنبه, 07 اسفند 1399

کوهنوردی یک روش زندگی است

کوهنوردی یک روش زندگی است: روشی که در آن یک سیب بین همه اعضاء گروه تقسیم میشود روشی که در آن قویترین عضو گروه به پای ضعیفترین راه میرود راهی که رقابت ندارد راهی که به رهروانش حقوق نمیدهند و ایشان را نیاز به سوت و کف مشوقان در قله نیست ناجی بی منت یکدیگرند گروه میسازند تا دل جوانان به سنگ بند کنند تا به ننگ بند نشوند.مزدشان معراج روح است و تشویقشان نوازش باد.قانونشان عشق است و قانون گذارشان معشوق ، عشق به طبیعت عشق به زندگی است و زندگی تجلی عشق است و مرگ آنجاست که عشق نیست.کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت ورزش ماست باورماست زندگی ماست.به راستی که کوهنوردی فقط یک ورزش نیست کوهنوردی یک روش زندگی است.سرادموندهیلاری(اولین فاتح اورست)

خدایا.....

همه از تو میخواهند بدهی

اما من از تو میخواهم بگیری

خستگی، دلتنگی و غصه ها را از لحظه لحظه روزگار همه آنهایی که دوستشان دارم....آمین

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان