فرم ثبت آمار و اطلاعات مربوط به مراجعین مشکوک یا مبتلا به کرونا در مطب هاو درمانگاههای سطح یک

 

قابل توجه گروههای پزشکی " پزشک عمومی- منخصص داخلی –عفونی- کودکان و فوق تخصص ریه"
 
 نظر به ضرورت ثبت آمار و اطلاعات مربوط به مراجعین مشکوک و یا مبتلا به بیماری کووید-19 در مطب ها و یا درمانگاههای سطح یک لطفا ترتیبی اتخاذ گردد تا فرم پیوست به صورت روزانه توسط پزشک محترم و یا منشی مطب و با تایید پزشک تکمیل و تصویر آن به شماره همراه زیر واتس اپ گردد .

  09029661432