بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : پنج شنبه, 06 آذر 1399

کسب نشان پژوهش استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به کسب نشان پژوهش از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی شد

دکتر محمود رضا جعفری  با اشاره به اینکه 267 مقاله خارجی و 10 مورد ثبت اختراع داخلی و 8 مورد ثبت اختراع خارجی از جمله فعالیتهای پژوهشی،طی سالهای خدمت است،عنوان کرد: از بین هشت مورد ثبت اختراع خارجی دو مورد گرنت دریافت کرده است

سینادوکسوزوم،سینا کورکومین،سینا امفولیش، سینالیو از جمله داروهای اکتشافی هستند که هر کدام در روند درمان بیماریها تاثیر به سزایی دارند

فعالیت و پژوهش دکتر محمود رضا جعفری که در ردیف دانشمندان یک درصد برتر جهان نیز قرار دارد  در حوزه نانو دارو ها و اجرای پژوهش های فناورانه موجب شده است که در سال های اخیر داروهای مختلفی از جمله ژل نانولیپوزومی موضعی کورکومین با نام تجاری "سینانومین "، ژل موضعی سیناآمفولیش برای درمان بیماری سالک و نانو داروی ضد سرطان سینا دوکسوزوم را به مرحل تولید انبوه برساند

انتخاب دکتر محمود رضا جعفری، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی مشهد  به دلیل مقالات و پژوهش های علمی و ساخت  داروهای پرکاربرد در روند درمان بیماران است

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان