بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : جمعه, 27 مرداد 1396

دفاتر كار شنوايي سنجي

دفاتر كار شنوايي سنجي

رديف

نام و نام خا نوادگي

مدرك تحصيلي

آدرس دفتر كار

تلفن

1

مجيد حدادي اول

كارشناس ارشد شنوائي شناسي

 

 

2

مهري لمسه خراساني

كارشناس ارشد شنوايي شناسي

 

 

3

عطیه وزیری بیرقدار

کارشناس شنوایی شناسی

 

 

4

محمدرضا طالع

کارشناس شنوایی شناسی

 

 

5

علی اصغر رئوف صائب

کارشناس شنوایی شناسی

 

 

6

محمد حسين كرايه چيان

كارشناس شنوائي شناسي

 

 

7

مهدي غروي

كارشناس شنوائي شناسي

 

 

8

جواد قادری

کارشناس شنوایی شناسی

 

 

9

علي محمدي وايقاني

کارشناس شنوایی شناسی

 

 

10

محمود شاهرخي عمراني

كارشناس شنوايي سنجي

 

 

11

فاطمه عبدالهی

کارشناس شنوائی شناسی

 

 

12

حسين دبير انضارئي

كارشناس شنوائي سنجي

 

 

13

زهرا طغان احمد آبادي

كارشناس شنوائي سنجي

 

 

14

حاجي اسماعيل اكبري

كارشناس شنوائي شناسي

 

 

15

هادي حقاني

كارشناس شنوايي شناسي

 

 

16

حميدرضا طالبي

كارشناس شنوايي شناسي

 

 

17

مسعود فيروزي

كارشناس شنوايي شناسي

 

 

18

فرشيد منصوري علي آبادي

كارشناس شنوايي سنجي

 

 

19

سیدعلی رعنائی سیادت

کارشناس شنوائی شناسی

 

 

20

بهرام بهرامي نژاد

كارشناس شنوايي شناسي

 

 

21

آذين وحيديان كاميار

كارشناس شنوائي شناسي

 

 

22

هادي بهزاد

كارشناس شنوائي شناسي

 

 

23

علي محمد متقيان راد

كارشناس ارزيابي شنوائي

 

 

24

احمد ژياني اصغر زاده

كارشناس ارزيابي شنوائي

 

 

25

علي اكبر باقري

كارشناس ارزيابي شنوائي

 

 

26

معصومه مرادي

كارشناس ارزيابي شنوائي

ميدان تقي اباد – ابتداي خيابان احمد اباد - جنب بانک صادرات - مجتمع شهيد فريزن

8433995

27

مريم خليلي طرقبه

كارشناس ارزيابي شنوائي

طرقبه - ميدان صاحب الزمان - دور ميدان - جنب اداره برق

5124223433

28

حميدرضا طالبي

كارشناس ارزيابي شنوائي

سي متري طلاب - بلوار ابوريحان - ساختمان برنا

2768591

29

اکرم ناقدي باغدار

كارشناس ارزيابي شنوائي

انتهاي خيابان سناباد - مرکزبهداشتي درماني شهيدقدسي

8440077

30

عباس مهاجري

كارشناس ارزيابي شنوائي

بولوار وکيل اباد - نبش وکيل اباد 16 (سامانيه) - طبقه 3 - ساختمان البرز

8821053

 

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان