بسم الله الرحمن الرحیم
امروز : چهارشنبه, 23 آبان 1397

ابلاغ کتاب ارزش نسبی خدمات

ابلاغ معاونت درمان وزارت بهداشت
ابلاغ وزیر تعاون کارورفاه اجتماعی
دستورالعمل اجرایی نظارت بر تعرفه های خدمات تشخیصی - درمانی
مصوبات هیات محترم وزیران

 

کليه حقوق مادي و معنوي مطالب مندرج، براي سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی محفوظ مي باشد.

طراحي و اجرا توسط سروش مهر رضوان